İdarî ve Malî İşler Birimi

İdarî ve malî işler sorumluları; idarî işler şube müdürünün yönetiminde muhasebe yetkilisi, memur, teknisyen, aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci ve diğer görevlilerden oluşur. İdarî ve malî işler sorumlularının görevleri şunlardır:

  • Eğitim merkezi bina, yatılı tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri her türlü idarî hizmeti yürütmek,
  • Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek, kurumda meslekî, bilimsel ve kültürel yayınları içeren kütüphane kurmak, geliştirmek, kullanıma sunmak,
  • Eğitim araçları ve malzemelerini temin etmek, gerekli donanımı sağlamak,
  • Eğitim merkezinin işletilmesine ilişkin her türlü araç, gereç ve malzemenin temini ile bunların bakım, onarım ve kullanımını hazır hâlde tutmak,
  • Bütçe, ödenek, ihale, alım, tahakkuk, mutemetlik, maaş, harcırah, öğrenci harçlığı ve benzeri her türlü malî hizmeti yürütmek,
  • Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek,
  • Günlük iaşe tabelalarını hazırlamak ve müdürün onayına sunmak,
  • Gerektiğinde temizlik, yemek ve diğer alanlarda hizmetlerin satın alınmasını sağlamak,
  • Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Adres

Kurtuluş Mahallesi Mektep Sokak No:2B Yakutiye - ERZURUM

Telefon

Tlf : 0 442 242 50 65

Faks : 0 442 242 49 73

E-Posta

cte.erzurum.egitim[isaret]adalet.gov.tr