Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci işleri sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur. Öğrenci işleri sorumlularının görevleri şunlardır:

  • Eğitim görenlerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmak, kimlik ve yaka kartlarını düzenlemek, barınma plânlarını hazırlamak ve kişisel dosyalarını tutmak,
  • Günlük ve haftalık ders programları ile eğitim ve sınav takvimini hazırlamak,
  • Sınavlarla ilgili hazırlıkları yapmak, sınav notlarını kayıtlara işlemek ve sonuçları duyurmak,
  • Öğretim görevlileri ile eğitim görenlerin devam çizelgesini hazırlamak ve program yöneticisine sunmak,
  • Ödüllendirilen veya cezalandırılan öğrencilerin ödül veya cezalarını kurumlarına iletilmek üzere müdürlüğe sunmak,
  • Eğitim görenlerin izin ve rapor işlemlerini takip etmek,
  • İlişikleri kesilecek olan öğrencilerin ilişik kesme ve yükümlülükleri ile ilgili işlemleri takip etmek,
  • Eğitim görenlerin başarı durumlarına ilişkin çizelgeleri ve sonuçları Genel Müdürlüğe iletilmek üzere müdüre sunmak,
  • Eğitimle ilgili ders notu, kitap ve benzeri belgelerin çoğaltılması ve dağıtımını sağlamak,
  • Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Adres

Kurtuluş Mahallesi Mektep Sokak No:2B Yakutiye - ERZURUM

Telefon

Tlf : 0 442 242 50 65

Faks : 0 442 242 49 73

E-Posta

cte.erzurum.egitim[isaret]adalet.gov.tr