Sosyal İşler ve Spor Birimi

Sosyal işler ve spor sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, alanında eğitim almış veya belgesi olan eğitim merkezi ve/veya kurum görevlilerinden oluşur. Sosyal işler ve spor sorumlularının görevleri şunlardır:

  • Eğitim görenler ve personelin sportif, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla etkinlikler düzenleyerek, katılımı sağlamak,
  • Eğitim görenlerin, eğitim dışındaki zamanlarını değerlendirmeleri için diğer sorumlularla iş birliği yapmak,
  • Kursların açılış ve kapanışları ile millî, mahallî ve resmî günlerde törenler ve etkinlikler düzenlemek,
  • Eğitim görenler ve personelden herhangi bir hastalık veya sakatlığa uğrayanlara moral ve motivasyon açısından yardımda bulunmak,
  • Gereksinim duyulan spor araç ve gereçlerinin alınması ile bakım ve onarımlarına ilişkin önerilerde bulunmak,
  • Spor tesisleri ile araç ve gereçlerini bakımlı ve kullanılır hâlde bulundurmak,
  • Eğitim görenlere mesleğin gereklerine uygun spor programları hazırlamak,
  • Eğitim görenler arasında ve yerel katılımcılarla spor karşılaşmaları düzenleyerek halkla ilişkilerin olumlu gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Adres

Kurtuluş Mahallesi Mektep Sokak No:2B Yakutiye - ERZURUM

Telefon

Tlf : 0 442 242 50 65

Faks : 0 442 242 49 73

E-Posta

cte.erzurum.egitim[isaret]adalet.gov.tr